Yahoo! Friend

Click here to visit Yahoo! Friend home page! (Trang chủ)

2008/01/01:

Some small changes to make Yahoo Friend work with YIM 9.0.0.922. Download Link.

Tải phiên bản mới tương thích với Yahoo Messenger 9 tại đây.


2006/11/28: Version 1.1.4 simple international version for French, Hong Kong, etc. Click here to download.


2006/10/25: Version 1.1.3 simple version, remove all plus features. Click here to download.

Vietnamese: Phiên bản mới 1.1.3, phiên bản đơn giản đã loại bỏ bớt những tính năng như Crazy Windows, ... Mời bạn bấm chuột vào đây để tải về.


2006/06/24: Version 1.1.2 with some small changes to get YahooFriend work well with Yahoo Messenger 8.0. Click here to download YahooFriend 1.1.2.

Vietnamese: Phiên bản mới 1.1.2 với một vài thay đổi nhỏ giúp YahooFriend hoạt động với phiên bản mới nhất của Yahoo Messenger 8.0. Mời banh bấm chuột vào đây để tải YahooFriend 1.1.2 về.


2006/06/10: LOTS of new cool emoticons added (Text-Art from YEmote2+), speak-out-message function restored, window effects added (transparent and crazy window effects). The latest version 1.1.1 can be downloaded from sourceforge servers. (What's more). Tip: Send messages to yourself to have fun with the speak-out feature:). Click here for more help about installing and using YahooFriend.

Vietnamese: Mời bạn tải phiên bản mới nhất của YahooFriend tại đây. Phiên bản 1.1.1 thêm rất nhiều biểu tượng sinh động mới, chức năng đọc tin nhắn gửi đến đã hoạt động trở lại và đặc biệt có thêm hiệu ứng "tùy biến cửa sổ chat" biến cửa sổ chat thành "trong suốt"/"kỳ quái". Bạn có thể gửi tin nhắn cho chính bạn đê nghe thử chức năng đọc tin nhắn gửi đến. Bấm chuột vào đây để xem chi tiết cách tải về, cài đặt và sử dụng YahooFriend.


2006/01/06: I have spent some hours to add some more cool emoticons and restore the auto-reply function. The latest version 1.0.9 can be download from this link. (One mem-leak bug was also fixed).

Vietnamese: Phiên bản mới nhất 1.0.9 đã ra lò. Chức năng tự động trả lời đã hoạt động trở lại. Thêm một số biệu tượng sinh động mà bạn có thể gửi cho bạn của bạn. Phiên bản mới nhất có thể tải về tại đây. (Một lỗi gây mất bộ nhớ cũng đã được sửa).


2005/08/11: Due to changes made in the new version of Yahoo Messenger X-(, there is a bug in GetHtml module. So all of the plus services are temporarily disabled (because I do not have time now :((). Click here to get the latest version of YahooFriend (1.0.7).

Vietnamese: Sau khi Yahoo thay đổi hệ thống menu, không vào được menu nên đành chui vào Toolbar, ngoài ra Input Text cũng bị thay đổi. Và giờ đây bị chặn cả việc lấy html text nữa nên các chức năng [tự động trả lời], [đọc tin nhắn gửi đến] tạm thời không hoạt động (vì hổ chủ hiện không có thời gian, sorry :((). Tải phiên bản mới nhất chạy tốt tại đây.


2005/05/23: Yahoo! Friend now can TALK and Auto Reply!!! (Bugs fixed with Y!M BETA)

Click here to get the new version (1.0.6). Compatible with both old and new version of Yahoo Messenger!

NOTE: In order to use the Text-To-Speech function, you may need to install Microsoft Agent. You can download and install it from: http://www.microsoft.com/msagent/downloads/user.asp - It's really easy and takes you short time.

You need to have: Core components, Merlin Agent character and American English Text-to-speech engine.

(By default, you already have all of them if you are using Microsoft Office)


2005/02/16: New version now works well. Click here to get the new version (1.0.3).

- Fix the error below (see at the end of this page)


Yahoo! Friend Screenshot


(C) 2005 Truong Duc Do, Truong2D@Yahoo.com, Truong2D@Gmail.com, http://ddt.info.tm

Donate to this project     SourceForge.net Logo

Archives (Tin cũ):

ATTENTION PLEASE! (2005/02/15)

(Vietnamese - Phan mem dang bi loi, xem chi tiet tai day)

Yahoo! has made change with YM server so that you cannot send the text with more than two font tags.

For example if you send the text below:( <= two FONT tags )
<font face="arial" size="36">Hello<font size="24">Yahoo!
then your friend will see Hello Yahoo!


but when you send the text below: ( >two FONT tags )
<font face="arial" size="36">Hello<font size="24">Ya<font size="18">hoo!
then your friend will see nothing :((

So now the current version of Yahoo! Friend does not work any more

Please come back later in next serveral days to get the new coming version of Yahoo! Friend.

(To take a test, add your ID to your YM list and send messages to yourself...)


2005/01/29:

The latest version of yahoo! Friend is 1.0.2, you can click here to download and install.

- Fix the lost-focus-while-chatting trouble

- Add auto selecting optional text function

- Add more cool emoticons

2005/01/14:

The latest version of yahoo! Friend is 1.0.1, you can click here to download and install.